Vánoční Fireside Gatherings VI. | Firesidegatherings.eu

Vánoční Fireside Gatherings VI.

Doplňující pravidla

 • Každému hráči je přiděleno číslo ve tvaru X/Y, kde x je označení skupiny ve které hráč hraje a Y je poté pořadí ve skupině. Dle tohoto čísla si hráč dohledá své místo k sezení.
 • V 8:30 je turnaj zahájen a začínají zápasy ve skupinách. Rozdělení svých zápasů mohou hráči sledovat ve svém účtu na stránce firesidegatherings.cz
 • Hráči si na battlenetu sami přidají svého protihráče se kterým mají hrát. Battletag a hrdinové s kterými může protihráč hrát, jsou uvedeny v rozpise zápasů v uživatelském účtu na stránkách. Hráči si sami hlídají použití nenahlášených hrdinů.
 • Hráčům doporučujeme vyhotovit si záznam každé výhry k rychlejšímu řešení případných protestů. Záznamem je myšlen Print Screen každé vítězné obrazovky. Při použití tlačítka „PrintScreen“ na zapůjčených PC je poté nutné snímek vložit například v malování a uložit (Hra neukládá PrintScreeny sama!!). Další možností je vyfocení obrazovky mobilem.
 • Po odehrání zápasu, oba hráči nahlásí jeho výsledek pomocí funkce dostupné v rozpisu zápasů.
 • V případě, že hráč nemůže dohledat svého protihráče, oznámí toto pořadateli a ten sjedná nápravu.
 • Pokud chce hráč na delší dobu opustit budovu, nahlásí tuto skutečnost pořadateli, který na základě stavu turnaje odsouhlasí/neodsouhlasí tuto nepřítomnost.
 • V případě, že pořadatelé nebudou schopni dohledat některého z hráčů pro odehrání jeho hry déle než 15min a tato nepřítomnost nebude předem nahlášena/schválena. Může být zápas vyřešen kontumačně v neprospěch chybějícího hráče.
 • V případě jakéhokoliv problému, se hráči obrací na pořadatele.
 • Hráč je povinen se při požádání o účast ve streamovaném zápase tohoto zápasu zúčastnit. Přesune se v doprovodu pořadatele do připravené arény a dále postupuje dle jeho pokynů.
 • Použití doplňkových sowftwaru třetích stran (např. Deck Tracker, atd.) je na turnaji zakázáno. 
 • Účastník musí dbát základních bezpečnostních pravidel pro práci s počítačem v síťovém prostředí.
 • Pořadatelé na této akci nenesou žádnou zodpovědnost za účastníkův hardware, software nebo jakákoliv jiná data a jejich šíření.
 • Pořadatelé na této akci nenesou žádnou zodpovědnost za jakékoliv účastníkovy osobní věci, jejich ztrátu nebo odcizení.
 • Účastník nese zodpovědnost za škody, které v průběhu akce zůsobí na ciím majetku.
 • Každý účastník je obeznámen s faktem, že pořadatelé na této akci fungují pouze jako zprostředkovatelé a nenesou žádnou odpovědnost za účastníkův nelegální software (jak používaný, tak i v neaktivní formě) a jakákoli nelegální data (jak sdílená, tak i v neaktivní formě).
 • V případě porušení pravidel nebo neférového jednání bude hráč z turnaje automaticky vyloučen.

Organizátoři akce si vyhrazují právo měnit podmínky, dle vzniklých situací.