Fireside Gatherings LAN | Firesidegatherings.eu

Fireside Gatherings LAN

Doplňující pravidla

 • Každému hráči je při příchodu přiděleno číslo. Dle tohoto čísla si hráč dohledá své místo k sezení.
 • Rozdělení svých zápasů mohou hráči sledovat ve svém účtu na stránce firesidegatherings.cz
 • Hráči si na battlenetu sami přidají svého protihráče se kterým mají hrát. Battletag a hrdinové s kterými může protihráč hrát, jsou uvedeny v rozpise zápasů v uživatelském účtu na stránkách. Hráči si sami hlídají použití nenahlášených hrdinů a provádí bannovací fázi. 
 • Hráčům doporučujeme vyhotovit si záznam každé výhry k rychlejšímu řešení případných protestů. Záznamem je myšlen Print Screen každé vítězné obrazovky. Další možností je vyfocení obrazovky mobilem.
 • Po odehrání zápasu, oba hráči nahlásí jeho výsledek pomocí funkce dostupné v rozpisu zápasů v uživatelském účtu (Ikona tužky).
 • V případě, že hráč nemůže dohledat svého protihráče, oznámí toto pořadateli a ten sjedná nápravu.
 • Pokud chce hráč na delší dobu opustit budovu, nahlásí tuto skutečnost pořadateli, který na základě stavu turnaje odsouhlasí/neodsouhlasí tuto nepřítomnost.
 • V případě, že pořadatelé nebudou schopni dohledat některého z hráčů pro odehrání jeho hry déle než 15min a tato nepřítomnost nebude předem nahlášena/schválena. Může být zápas vyřešen kontumačně v neprospěch chybějícího hráče.
 • V případě jakéhokoliv problému, se hráči obrací na pořadatele.
 • Hráč je povinen se při požádání o účast ve streamovaném zápase tohoto zápasu zúčastnit. Přesune se v doprovodu pořadatele na připravené místo a dále postupuje dle jeho pokynů.
 • Použití doplňkových sowftwaru třetích stran do hry (např. Deck Tracker, atd.) je na turnaji zakázáno.
 • Na sále je přísný zákaz kouření!
 • Na akci je striktně zakázáno použití reproduktorů - přineste si sluchátka ;) 
 • Účastník musí dbát základních bezpečnostních pravidel pro práci s počítačem v síťovém prostředí.
 • Pořadatelé na této akci nenesou žádnou zodpovědnost za účastníkův hardware, software nebo jakákoliv jiná data a jejich šíření.
 • Pořadatelé na této akci nenesou žádnou zodpovědnost za jakékoliv účastníkovy osobní věci, jejich ztrátu nebo odcizení.
 • Účastník nese zodpovědnost za škody, které v průběhu akce zůsobí na ciím majetku.
 • Každý účastník je obeznámen s faktem, že pořadatelé na této akci fungují pouze jako zprostředkovatelé a nenesou žádnou odpovědnost za účastníkův nelegální software (jak používaný, tak i v neaktivní formě) a jakákoli nelegální data (jak sdílená, tak i v neaktivní formě).

 

 • V případě porušení pravidel nebo neférového jednání bude hráč z turnaje automaticky vyloučen, bez nároku na vrácení vstupného.

Organizátoři akce si vyhrazují právo měnit podmínky, dle vzniklých situací.